Tracklist

  • Jarní
  • Tos neviděl
  • Rybytví
  • Lesní
  • Chalupáři
  • Musej bejt šílený
  • Slyšet vlasy

Sdílet